ADVERTENCIAS E RECOMENDACIÓNS

 

En materia legal e recomendacións hixiénico-sanitarias:

Estar ao día nas obrigacións sanitarias en materia de tenencia e protección animal.

 

TODOS OS CANS PARTICIPANTES EN LA CARRERA DEBERÁN DE TER IMPLANTADO O MICROCHIP IDENTIFICATIVO OBRIGATORIO. O cumprimento deste requisito será comprobado na entrega do dorsal ao particpante.

 

Non se admitirán cans soltos, nin antes, nin durante, nind espois do evento.

 

É necesario que o can teñaun comportamento adecuado ao do evento que se vai a realizar e comportamento polo que vela o traballo realizado día a día por Cancoruña Asociación Canina. Se tivese algunha dificultade na relacióncon outras mascotas ou persoas a organización poderá solicitar a súa retirada da carreira.

 

Os cans potencialmente perigosos que participendeberán de cumprir cos requisitos de seguridade e obrigatorios pola normativa legal:

 

·         Licenza administrativa para a súatenencia e inscrición da mascota no Rexistro Municipal.

·         Seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros.

·         Utilización de boceira adecuada.

·         Correa non extensible de menos de 2 m.

·         Unha única mascota por persoa que será a titular da licenza.

·         Do mesmo xeito que o resto dos cans non pertencentes a este grupo, permanecerán suxeitos ao seu dono pola correa e vixiados polo mesmo en todo momento.

 

O IlustrísimoColexio de Veterinarios da Coruñasuxire, pola seguridade do can e outros, que a mascota conte coas vacinas correspondentes á súa idade.

 

De parte de Cancoruña Asociación Canina:

O Correcán Solidario non é unha carreira competitiva polo que non é obrigatorio que o can e as persoasrealicenesforzos atléticos. Cada unsomos conscientes do noso adestramento e do donoso can e exporémonos a carreira ao ritmo que queiramos: correremos, trotaremos suave ou simplemente daremosunpaseo.

 

A organización suxire aos participantes que, durante o percorrido e para maior seguridade, leven ao seu can no lado esquerdo.

 

As actividades de Cancoruña Asociación Canina caracterízanse por fomentar o cumprimento dos bos hábitos cívicos e sanitarios, enmárcanse na protección ambiental e velan polo cumprimento da Ordenanza Municipal, por iso:

 

·         É OBRIGATORIO que o can vaia en todo momento suxeito da man do seu guía, coa correa.

·         É OBRIGATORIO recoller as feces que o seu can poida deixar ao longo de toda a proba.

·         NON PERMITAN que os seus cansbeban das fontes para consumo humano, a menos que dispoñandunha segunda billa adaptada para mascotas e sexa este o que se use.

·         NON É ACONSELLABLE a utilización de correas extensibles.

·         É ACONSELLABLE a  utilización de arnés.

·         É ACONSELLABLE a utilización de boceira, aínda non sendo un can catalogado como potencialmente perigoso, pola aglomeración de cans.

·         A presenza dunha femia en celo provocará nerviosismo nos machos. ACTÚA CON RESPONSABILIDADE.

 

En canto á bebida: para os cans que vaian correr e aínda que todo dependa da temperatura ambiente, esforzo realizado e o adestrado que estea o can, é importante que esteaben hidratado antes da carreira sobre todo se fai moita calor.

 

Deben de chegar ben hidratados sen que beban grandes cantidades de auga xusto antes e teñan o estómago encharcado; simplementehidratándoseben e encantidades normais o día anterior.

 

Durante o esforzo poderán beber algo pero unhas “lengüetadas” nada máis.

 

Ao terminar deberían de camiñar tranquilamente uns 10 ou 15 minutos para que se arrefríen e normalícese a respiración. Se estivesemoi acalorado permitiríanselleunhas “lengüetadas”. Cando todo normalizouse é bo ir administrándolle a auga que vaia bebendo polo menos durante a seguinte hora.

 

O importante é que non se deanatracones de auga, encantidade ou moi rápido, nin antes, nin durante, nindespois do esforzo.

 

Teñamos especial coidado cos golpes de calor.

 

Sobre a alimentación: Se o can está afeito comer polas mañás non deberían de levalo en xaxún pero tampouco xusto despois de haber comido. Por dar un consello, se come polas mañás a ración completa diaria podería non dárselle enteira para non sobrecargar o estómago pero si proporcionarlle ao redor dun terzo da ración unhas 3 horas antes do exercicio.

 

Tampouco deberiamos de darlle o resto da comida xustodespois do exercicio. Poderíase esperar unhas 3 horas tamén.

 

Aínda que é certo que todo isto depende do can e do adestrado e afeito que estea ao exercicio.

 

Respecto da idade: Non permitamos correr moito aos nososcans que son cachorros (o máisprobable é que terminen facendo o percorrido nos nososbrazos) aínda que o crecemento destes non é igual en todas as razas. Tampouco aos moi maiores.

 

Quizais a partir dos seis meses comecen a ter máis aguante, con todo isto é moivariable segundo o can.

 

Fixádevos na evolución do can ao longo do percorrido e se fosenecesarioretirarsedebedes de facelo. Recomendamos que consultedes ao veterinario para que vos aconselleen canto ao ritmo ao que pode ir o voso can se o que vos apetece é correr pois taménenfunción da idade cada mascota ten o seu aguante.

 

En canto ás características do can para a carreira:

Todos os cans necesitan exercicio físico a diario pero debe de adaptarse o ritmo tanto á condición física da persoa como ás características do can. Ritmos lentos para:

 

·         Cans de patas curtas (Teckel ou Can Salchicha, Chihuahua…); polo seu tamaño.

·         Braquicéfalos; de fuciño achatado e cranio ancho e curto (Bulldog, Carlino ou Pug, Boston Terrier, Boxer, Pequinés, LashaApso, ShihTzu…); pola súa maior dificultade ao respirar.

·         Con demasiado pelo (Bobtail ou Antigüo Can Pastor Inglés, Galgo Afgán, Boyero de Berna…); sobre todo se fai calor excesivo, polo aumento de temperatura que podensufrir.

·         Pesados (San Bernardo, Mastín…); pola súa maior capacidade de resistencia á actividade física.

·         Con algunha condición ortopédica que os limite ou condicionamento físico ou afección por idade ou algunha enfermidade (cardíaca, pulmonar, articular…).

 

 

Indicáronse razas a modo de exemplo para facer a lecturamáis visual e que o participante adapte esta recomendaciónás características da súa mascota.